Programa MOEXMU 2011

12 mar 2011
XXV CONCURSO GANDO FRISÓN MOEXMU 2011

Recinto feiral Manuel Vila López, Muimenta, Cospeito, 1, 2 e 3 de abril de 2011Día 1, Venres

 • De 10 a 15 horas, entrada do gando no recinto feiral

Día 2, Sábado
 • 11,30 h.: Inicio do Concurso, Seccións de Xatas e Xovencas
 • 13,00 h.: Entrega das Mencións Honoríficas AFRICOR Lugo
 • 14,00 h.: Descanso
 • 16,00 h.: Continuación do Concurso, Seccións de Vacas de Leite e Campionatos

Día 3, Domingo
 • 11,00 h.: Concurso de Novos Manexadores, organizado polo Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia
 • 12:30 h : Poxa de gando frisón
 • 13,30 h.: Entrega de premios
 • 14,00 h.: Sorteo entre os asistentes
 • 14,15 h.: Clausura e xantar

Xuíz do concurso: D. Francisco Javier Freije Freije

Seccións do concurso de gando 2011SECCIÓNS DO XXV CONCURSO MOEXMU 2011

NOTA: Tomarase como referencia a data do 31 de marzo de 2011 para encadrar os animais nas seccións.

 • SECCIÓN 1: Xatas ata 8 meses. Nadas despois do 31 de xullo de 2010.
 • SECCIÓN 2: Xatas de 8 a 10 meses. Nadas entre o 1 de maio e o 31de xullo de 2010.
 • SECCIÓN 3: Xatas de 11 a 13 meses. Nadas entre o 1 de febreiro e o 30 de abril de 2010.
 • SECCIÓN 4: Xatas de 14 a 16 meses. Nadas entre o 1 de novembro de 2009 e o 31 de xaneiro de 2010.
 • SECCIÓN 5: Xovencas de 17 a 19 meses. Nadas entre o 1 de agosto e o 30 de outubro de 2009.
 • SECCIÓN 6: Xovencas de 20 a 22 meses. Nadas entre o 1 de maio e o 31 de xullo de 2009.
 • SECCIÓN 7: Xovencas de 23 a 26 meses. Nadas entre o 1 de xaneiro e o 30 de abril de 2009.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • SECCIÓN 8: Xata Campiona. Compiten a 1ª e 2ª clasificada das seccións 1, 2, 3 e 4 acadando o título de Xata Campiona e Xata Subcampiona.
 • SECCIÓN 9: Xovenca Campiona. Compiten 1ª e 2ª clasificada das seccións 5, 6 e 7, acadando o título de Xovenca Campiona e Xovenca Subcampiona.
 • SECCIÓN 10: Gran Campiona de Xovencas. Compiten a Xata e a Xovenca campionas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • SECCIÓN 11: Vaca en lactación ata 26 meses. Nadas despois do 31 de decembro de 2008.
 • SECCIÓN 12: Vaca en lactación de 27 a 30 meses. Nadas entre o 1 de setembro e o 31 de decembro de 2008.
 • SECCIÓN 13: Vaca en lactación de 31 a 35 meses. Nadas entre o 1 de abril e o 31 de agosto de 2008.
 • SECCIÓN 14: Vacas en lactación de 36 a 41 meses. Nadas entre o 1 de outubro de 2007 e o 31 de marzo de 2008.
 • SECCIÓN 15: Vacas en lactación de 42 a 47 meses. Nadas entre o 1 de abril e o 30 de setembro de 2007.
 • SECCIÓN 16: Vacas en lactación de 4 anos. Nadas entre o 1 de abril de 2006 e o 31 de marzo de 2007.
 • SECCIÓN 17: Vacas en lactación de 5 anos. Nadas entre o 1 de abril de 2005 e o 31 de marzo de 2006.
 • SECCIÓN 18: Vacas en lactación de 6 anos ou máis. Nadas antes do 1 de abril de 2005.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • SECCIÓN 19: Mellor Criador. Compiten grupos de tres femias, nadas nunha mesma explotación, ainda que na actualidade pertenzan a distintos propietarios, acadando o título de Mellor Criador e 2º Mellor Criador.
 • SECCIÓN 20: Vaca Nova Campiona. Compiten a 1ª e 2ª clasificadas das seccións 11, 12 e 13. Acadando o título de Vaca Nova Campiona e Vaca Nova Subcampiona.
 • SECCIÓN 21: Vaca Intermedia Campiona. Compiten a 1ª e 2ª clasificadas das seccións 14, 15 e 16. Acadando o título de Vaca Intermedia Campiona e Vaca Intermedia Subcampiona.
 • SECCIÓN 22: Vaca Adulta Campiona. Compiten 1ª e 2ª clasificadas das seccións 17 e 18. Acadando o título de Vaca Adulta Campiona e Vaca Adulta Subcampiona.
 • SECCIÓN 23: Gran Campionato de Vacas. Compiten a Vaca Nova Campiona, a Vaca Intermedia Campiona e a Vaca Adulta Campiona. Acadará o título de Vaca Gran Campiona /Mellor Vaca do Concurso.

O xulgamento das seccións 8, 9 e 10 así como os da 20, 21, 22 e 23 farase simultaneamente en pista

A Organización resérvase o dereito de agrupar os subdividir as sección segundo o número de animais inscritos en cada unha delas.

 • Gandería de Nova Participación: Concederase un 1º e 2º premio, segundo os puntos obtidos durante o Concurso, ás ganderías que non participaran con anterioridade ao ano 2010.
 • Mellor Ubre. Nas seccións de vacas de leite otorgarase un premio ao mellor ubre de sección.
 • Mellor Rabaño Concederase un 1º e 2º premio, segundo os puntos obtidos durante o Concurso ás femias propiedade dun mesmo gandeiro, puntuando os cinco mellores animais de cada gandería.
 • Mellor Descendencia de vaca. Concederase un 1º e 2º premio, segundo os puntos obtidos durante o Concurso ás femias fillas ou netas da mesma vaca, concedéndolle o premio ao propietario da vaca da que se puntua a descendencia.
 • Mellor Concello. Concederase un 1º e 2º premio, segundo os puntos obtidos durante o Concurso ás femias pertencentes a ganderías dun mesmo concello. O trofeo será entregado ao representante que designen os gandeiros dos concellos gañadores.

Premios especiais de XENÉTICA FONTAO S.A. para fillas de touros do Programa de Mellora Gandeira de Galicia.
 • Xatas ata 16 meses de idade. Premio á mellor clasificada de cada unha das seccións 1, 2, 3 e 4.
 • Xovencas de máis de 16 meses de idade. Premio á mellor clasificada de cada unha das seccións 5, 6 e 7.
 • Vacas en lactación. Premio á mellor clasificada de cada unha das seccións da 11 á 18 inclusive.

Premios


Para incentivar a participación na feira, a MOEXMU 2011 contará cos seguintes premios:
 • Premios en metálico ás tres primeiras de cada sección.
* 1º 75 €, máis un vale de 150€ en produtos
* 2º 50 €.
* 3º 25 €.

 • Premio en metálico de 1.500 € a Vaca Gran Campiona
 • Importantes trofeos cedidos por entidades e casas comerciais. Escarapelas e banderíns aos primeiros de sección. Agasallos de participación a todas as ganderías participantes.
 • Agasallo especial da Coop. Os Irmandiños a todos os participantes.
 • Publicidade da gandería no Libro do Concurso e medios de comunicación.
 • Premio FEFRIGA ao Mellor Criador dun lote de embrións.
 • Xenética Fontao concederá dúas doses do touro Xacobeo a cada gandería participante, e a maiores un lote de seis doses(dos touros Dancer, Magrebí e Boer) ás ganderías que participen con máis dun animal.
 • Premios en metálico á primeira de cada sección, filla dun touro do Programa de Mellora Gandeira de Galicia (Premios Xenética Fontao): xatas 100 € / xovencas 200 € / vacas 300 €.
 • Transporte, seguro e manutención dos animais gratuíta.
 • Rifas gratuítas para o sorteo do domingo.
 • Xantar de benvida o venres e o do sábado e domingo ofrecido pola Organización a todos os participantes.